Забележителности

Забележителности:
В селото има 13 черкви, параклиси, иконостаси  и един манастир.

Черквата Св. Николай Чудотворец строена 1843 г.
Сградата е дълга 23 метра и широка 13 метра.